Les Chambres – Porto Isola Bianca Olbia

Da e per Porto Isola Bianca Olbia SP 125

 

Percorso costiero ( Porto Cervo – Baia Sardinia – Cannigione – Palau – Santa Teresa )